مهارت های زندگی

مهارت های زندگی
30,000 تومان
تعداد آزمون ها 2 آزمون
نوع دوره عمومی (کلیه مدیران و کارکنان)
تعداد فصل ها 5 فصل
مدت دوره 6 ساعت
تعداد جلسات 16 جلسه
تعداد فراگیر 606 نفر
مدرس دوره مریم رامین کیا
 
30,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
  • منبع دوره شامل محتوای الکترونیکی در قالب فیلم‌های کمک‌آموزشی ، به‌عنوان مرجع طرح سؤالات آزمون پایان دوره می باشند.
    •    آزمون دوره شامل 20 سؤال چهارگزینه‌ای، بدون احتساب نمره منفی است که به‌شیوه الکترونیکی از طریق سامانه  برگزار می‌شود.
    •    برگزاری آزمون به ‌صورت پیوسته می‌باشد؛ یعنی در هر ساعت از شبانه‌روز، امکان ورود و شرکت در آزمون وجود دارد.
    •    بلافاصله پس از اتمام آزمون و ثبت نتیجه، نمره شرکت‌کننده محاسبه و نمایش داده می‌شود. حد نصاب قبولی در آزمون هر دوره، کسب حداقل 60 درصد امتیاز کامل، معادل نمره 60 از 100 می‌باشد. در صورت عدم کسب نمره قبولی در اولین نوبت شرکتش در آزمون، دو بار فرصت تکرار آزمون در بازه زمانی مجاز وجود دارد.
    •    قبل از صدور گواهینامه، فرصت ویرایش و تأیید نهایی اطلاعات ثبت‌شده برای قبول‌شدگان در آزمون فراهم می‌باشد.
  • توجه : از تاریخ ثبت نام در هر دوره آموزشی حداکثر تا سه ماه فرصت دارید در آزمون دوره شرکت و گواهینامه دریافت کنید.
ساختار‌
طرح درس مهارت های زندگی
0 دقیقه
فواید مهارت های زندگی
24 دقیقه
کنترل بیرونی یا کنترل درونی
13 دقیقه
تعادل در زندگی
16 دقیقه
هیجان در زندگی
18 دقیقه
حل مسأله
18 دقیقه
تصمیم گیری
7 دقیقه
مهارتهای ارتباط موثر (1)
16 دقیقه
مهارتهای ارتباط موثر (2)
18 دقیقه
تفکر خلاقانه
13 دقیقه
تفکر نقادانه
18 دقیقه
راه های تقویت تفکر نقادانه
8 دقیقه
آزمون مهارت های زندگی
30 دقیقه
آزمون فرصت اضافه مهارت های زندگی (مخصوص کسانی که موفق به کسب نمره قبولی در دو فرصت اولیه نشدند)
30 دقیقه
30,000 تومان
گواهینامه دوره (در صورت کسب نمره قبولی در آزمون)
0 دقیقه
دوره‌های مرتبط‌
مدرسان
نظرات
امتیاز‌
3.10 از 5 / 15 رای